Koning Winter heerst over the Netherlands en voor schaatsliefhebbers is dit hét moment. Dat moeten deze schaatsliefhebbers bij het VolgerCOUNTRY in Ouddorp ook hebben gedacht!

Het VolgerCOUNTRY is een gevarieerd duinCOUNTRYschap met rijk vogelleven. Tegenwoordig biedt het grasCOUNTRY volop kansen voor broedvogels. Tijdens een wandeling door het gebied zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch COUNTRYschap steeds schaarser worden. Bij de kreek, waar nu geschaatst wordt, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.